Praca – Job

Aktualne oferty pracy: / Current job offers:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą na adres mailowy: hr@ktip.pl

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez KTI Poland SA z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 42, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018, poz. 1000)”.

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa aplikacji również podczas przyszłych rekrutacji prowadzonych przez KTI Poland SA, prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KTI Poland SA  z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

/

 

Please, include in your CV the following clause:  “I hereby agree to the processing of my personal data included in my application documents in order to participate in the recruitment conducted by KTI Poland S.A. with its registered office in Płock, ul. Zglenickiego 42, in accordance with the Act of 10 May, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000)”.

 

If you agree to use your application documents also during future recruitments conducted by KTI Poland SA, please include in your CV an additional clause:  “I agree to the processing of my personal data contained in my application documents in order to participate also in the future recruitments conducted by KTI Poland S.A. with its registered office in Płock, ul. Zglenickiego 42”.